Ny sida

Som ni kanske uppmärksammat så är det inte mycket händelser på denna bloggen. Har bytt och nytt projekt som finns på denna sida: www.bloggenomjobben.com

Där kommer jag skriva om nyheter som har med arbetsmarknad att göra, ha en podcast och ge massa tips hur man skaffar sig ett arbete.

Annonser

Krav på nystartsjobb

Jag är av åsikten att man borde ställa krav på företag som tar anställer personer på nystartsjobb. Det är en ganska enkel åsikt som jag tror att de allra flesta ställer sig bakom. Frågan är vilka krav.

Ministern öppnar upp för att ett av kraven skulle kunna vara att företaget måste ha kollektivavtal och det låter väldigt vettigt. På detta sätt kan inte företaget sätta vilka låga löner som helst och en viss balans i konkurrenssättningen kan återkallas.

Att säga att det enbart är oseriösa företag som utnyttjar bidragssystemet vill jag inte säga då det finns personer som aldrig skulle kunna få ett arbete ifall det inte var för att staten gick in och betalade en del av deras lön. Vi måste alltid komma ihåg att det finns personer som står långt ifrån arbetsmarknadens förfogande och som behöver hjälp av staten för att ens kunna skaffa sig ett första arbete.

Dock så kan man tycka att det bidragssystemet med nystartsjobb har gått för långt när stora städföretag inte vill vara med i offentliga upphandlingar eftersom vissa andra företag räknar kallt med att få nystartsjobb för sina anställda och på detta sätt kunna erbjuda en mycket mindre kostnad än sina konkurrenter.

Det är dock inte rimligt att långtidsarbetslösa personer som får höga positioner med bra lön i företagen får rätt till nystartsjobb. Det är inte det som nystartsjobbidraget är till för och det är inte så meningen med det bidraget var till för att utnyttjas. Bidraget var till för att hjälpa långtidsarbetslösa att kunna skaffa sig ett arbete och frågan man behöver ställa sig är hur vi gör detta på bästa sätt.

Läs också förra gången som Arbetsförmedlingen fick kritik för att de fann oseriöst företag som ville utnyttja bidragssystemet.

Läs också: DN, SvD, sverigesradio

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Utmärka sig gör succé

Återigen så visar det sig att man utmärka sig och visa att man är intresserad för att lyckas skaffa sig ett arbete. Denna gången har en person återigen gjort en film gjort succé.

Förra gången var det Kalle som lyckade sig rappa till sig ett arbete och denna gången är det Erik som gjorde en film för att förklara vem han är, vad han kan och var han vill arbeta någonstans. Filmen spreds fort och på detta sätt fick han kontakt med arbetsgivare.

Många arbetsgivare är inte intresserade av att lägga ut en annons på en jobbsida som t ex Platsbanken. De får för många ansökningar och det tar för lång tid för dem att göra en rekrytering på det sättet. Se de därför en person som utmärker sig och som visar att den personen har lite mer intresse än alla andra som den konkurrerar med så kan detta vara väldigt intressant.

Gäller att göra sig synlig för arbetsgivarna. Hur du gör är mindre viktigt  – men att våga testa t ex dela ut CV vid tågstationen, eller söka jobb på gatan – att våga testa är det viktiga.

Läs mer om Erik och hans video på Gp.se läs också om Kalles video.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Mängd ansökningar har ingen nytta

Jag blev glad när jag förra veckan såg denna artikel angående att Arbetsförmedlingen i Stockholm bestämt att handläggare inte längre måste ge förslag till arbetssökande på arbeten de ska söka.

Konceptet är annars bra, skulle det fungera att man har en handläggare som letar fram bra arbeten och som ger förslag på vad man ska söka så vore det kanon. Handläggare har förmodligen inblick och koll på en del nya jobb eller hört vissa arbetsgivare som är behov av personal.

Har tyvärr dock inte fungerat så. Handläggarna har haft krav att de ska ge förslag på ex antal arbeten till den arbetssökande och då hamnar man i situationen att man måste tillslut ge förslag på nya lediga arbeten som man vet att arbetssökande inte kommer att få på grund av konkurrensen eller på grund av att personen inte har kompetensen.

Antal sökta arbeten är inte det viktiga! Viktiga är att man söker arbeten på rätt sätt, har bra ansökningshandlingar och har en realistisk syn på vilka arbeten man kan få.

Bra ansökningshandlingar innebär givetvis att de är riktade till den arbetsgivaren som man söker arbete hos och att man spendera mycket tid på att få dem bra. Realistisk syn innebär givetvis att man har insyn och ser sig själv på rätt sätt – har man haft ett bra högtuppsatt arbete för flera år sedan så måste man förstå att det är svårt för en att få ett sådant arbete igen – då det är flera år sedan och kunskaper, erfarenheter och kontakter är en färskvara.

Pratade med en deltagare idag som menade att han har sökt flera 100 arbeten. Jag tittade på ansökningshandlingarna och frågade om det är dessa som han skickar till arbetsgivaren, det var det tyvärr. Jag sa som det var att ansökningshandlingarna inte var bra och att det inte spelar någon roll till vilken arbetsgivare han skickar dem till – han kommer aldrig kunna skaffa sig ett arbete med de ansökningshandlingarna!

Kändes brutalt att vara så ärlig men om jag förstår att han inte kommer få jobb med det CV och personligt brev så kändes det som mitt arbete att säga detta till honom. Hjälp finns att få – bland annat har vi på Äpplet Jobbcentrum Öppet Hus två gånger i veckan där alla är välkomna att få hjälp.

Sök inte 100 jobb med dåligt CV, sök få arbete med välskrivna ansökningshandlingar. Det är så man får jobb.

Mer om nyheten: svd, metro, svt, st, corren, vk, nsd, di, skb, nsk, msn, gp, fb, barometern, smp, hn, kb, omni, dd, bl, hp, pt, hd, ta

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Trygga jobb – ställer vi oss rätt fråga?

Att det finns visstidsanställda är inget konstigt. Har du inte har utbildning eller erfarenhet så är det väldigt svårt i konkurrensen då det alltid finns personer med utbildning och/eller erfarenhet som är arbetslösa och som söker samma jobb som du. Facket har tittat närmare på detta.

Sommarvikariat är typexemplet på när Sverige behöver visstidsanställningar. Hela Sveriges struktur och fackliga diskussioner är uppbyggda att personalen ska ta sin semester på sommaren under de så kallade semestermånaderna. Sverige är behov av visstidsanställda annars behöver vi göra väldigt stora förändringar i samhällsstrukturen och arbetsmarknadspolitiken.

Är det rimligt att många ungdomar inte har fasta arbeten  – ja det är rimligt på grund av att de inte har samma utbildning eller erfarenhet som de övriga som konkurrerar om samma arbeten. Är det rimligt att man måste vara på hugget, sova med telefonen bredvid sig och svara ja inom sekunder för att få arbetspass – ja, det är rimligt men enbart till viss del. 

Det är givetvis inte rimligt ifall det är ett arbetsmiljöproblem och medarbetarna känner sig stressade till en nivå som inte är hållbar. Alla också ungdomar som inte har fasta arbeten måste ha en rimlig arbetsmiljö och en rimliga psykiska arbetsförhållanden. Det gäller för företaget att inte ha för många anställda så att personerna har rimliga chanser att tacka ja till arbete, man ska inte ha för många som konkurrerar om arbetspassen så att man måste hinna svara på sms inom sekunder för att få arbeta.

Samhället förändras och arbeten som ungdomar enkelt kunde få förr är till stor del borta eller så har de stor konkurrens. Förr kunde Volvo anställda ungdomar eller personer som inte kan svenska till bandet men den tiden är för länge sedan borta – nu är det hög konkurrens och till och med Volvo drar sig från att annonsera när de har lediga tjänster eftersom de vet att de kommer bombaderas med ansökningar.

Vi borde göra det enklare för företag att anställa till trygga arbeten – vi borde göra det enklare för personer utan licens att få arbete inom skolan och facken borde inte vara så hårda på att man måste ha avklarat gymnasiet för arbeten där det inte egentligen skulle behövas. Detta är ett problem då t ex facket har regler att alla måste avklarat gymnasiet för att få arbete inom industrin – varför är detta ett krav?

Otrygga anställningar är givetvis inte ett problem för enbart ungdomar också många vuxna lever och arbetar med samma problem. Detta för att det stor konkurrens om arbetena idag men också för att bemanningsföretag har fått stor tillträde till arbetsmarknaden och fått lov att bredda ut sig till fler branscher och tar större del av personalstyrkan. Bemanningsföretag är bra på många sätt men när de får för stor roll så skapar detta otrygga anställningar för en orimlig stor del av de arbetssökande.

Timanställningar, projektanställningar, visstidsanställningar och bemanningsföretag är här för att stanna. Frågan vi bör ställa oss är hur man kan reglera dessa anställningar så att medarbetarna får en rimlig arbetsmiljö.

Läs mer: Kristiansbladet, aftonbladet, SR, SVT, DN, svd

intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Mest konkurrens – mest utsatta

Lågstatusarbeten alltså enkla arbeten som inte kräver någon viss utbildning eller erfarenhet är de arbeten med mest konkurrens. Lägger en arbetsgivare ut en annons där de söker butiksbiträden så får de 400-500 sökande, söker de ett arbete där det inte är krav på hög svenskakunskaper så är det ännu fler sökande.

Karriärbloggen skriver att det till och med kan vara 600-1200st sökande på en tjänst: Detta är arbeten som invandrare och ungdomar söker. Invandrare då dessa ofta dessa får börja från början och arbeta sig uppåt eller så kan det vara för att de väntar på att deras utbildning ska valideras eller så kan deras utbildning inte valideras som innebär att deras utbildning i sitt hemland inte är värt någonting i Sverige.

Ungdomar söker dessa arbeten eftersom ungdomar inte har mycket erfarenhet eller utbildning att konkurrera med på den öppna arbetsmarknaden. De har inte argument varför arbetsgivaren ska anställa just dem – det finns alltid personer som arbetet mer än dem inom branschen eller som har en utbildning som kan tyckas vara meriterande.

Finns fler utsatta grupper t ex funktionshindrade som också har det väldigt svårt på arbetsmarknaden fast Arbetsförmedlingen har ett särskilt stöd för personer som ska kompensera för bristande förmåga, såkallat Lönebidrag.

Invandrare, ungdomar och funktionsnedsatta är grupper som är speciellt utsatta och är svagare grupper på arbetsmarknaden. Arbeten som dessa grupper kan söka är samtidigt de arbeten som har mest konkurrens och har flest sökande per arbete. Samtidigt så är det dessa personer som har svagast ansökningshandlingar t ex så kan det vara problem med svenskaspråket eller väldigt korta då personen inte har mycket erfarenheter eller utbildningar som den kan skriva upp.

Personer med sämst ansökningshandlingar är personerna som har störst konkurrens om arbeten. 

Dessa personer därför hjälp. De behöver inte gå på seminarier utan de behöver personer som läser deras personliga CV och ger feedback samt kommer med förslag vad som ska ändras. Detta är någonting som inte bör dras ner på då det finns grupper i samhället som behöver denna hjälpen, att gå på seminarie om ansökningshandlingar är bra men räcker inte. Tyvärr har det varit så att den personliga hjälpen är någonting som dras ner på när man tryter med pengapåsen. Denna hjälpen kommer alltid behövas då vi alltid kommer ha mer utsatta grupper i samhället.

Läs mer: funkaportalen, sverigesradio

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inte så enkelt att bara ge lön

Tensta har problem med brända bilar – alla vet var problemet är och vilka som ligger bakom. För att få bukt på problemet så bestämde stadsdelen att man skulle betala lön till dessa killar så att de kan vara förebilder. Det fungerar tyvärr inte så.

Folk byter inte attityder, känslor och beteende bara för att man ger dem lön och en jacka. Har de ett beteende så är det detta beteende som behöver arbetas med och förändras. Det görs inte med enkla knep t ex ge dem en lön.

Jag undrar också hur resonemanget gick i stadsdelen när man valde att betala dessa personer som varit problemmakare. På vilket sätt gick man ut med annonsen? På vilket sätt gjorde man det möjligt för alla personer att söka dessa tjänster?

Jag funderar också hur stadsdelen resonerade så att de kunde kringgå lagen om offentliganställning där det bland annat står

4 § Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Lag (1994:260) om offentlig anställning

På vilket sätt har man resonerat att dessa bråkstakar kan anställas pågrund av deras skicklighet?

Man ändrar inte sin attityd enbart genom att få en lön. Mycket arbete måste göras först för att få dem att inse att de är förebilder och få dem att inse vad detta innebär. Skulle man acceptera att kriminella anställs där du själv bor för att vara förebilder för andra ungdomar?

Läs mer: SVT: kommunanställda nattvandrare begick brott, SVT: bränn en bil – få ett jobb

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,